с Клубом 5*
0
0,00 леев
Losd fsdf sd
Ваша корзина пуста.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE ”DORMEO 10 ANI IN MOLDOVA”

30.07.2020

 

1. Denumirea campaniei promoționale

Denumirea campaniei promoționale: DORMEO 10 ANI IN MOLDOVA(în continuare denumită ”Promoție” sau „Tombolă”).

 

Promoția cuprinde două secţuni după cum urmeazã:

 • O campanie cu premii la care pot participa toți clienții care au împlinit vârsta de 18 ani (1) au achiziționat biletele de participare in valoare de 29 lei/bucata, în cadrul Magazinelor Participante, în perioada de desfăşurare a campaniei.
 • La cumpărătura biletului de participare, consumatorul este adaugat in baza de date pentru tombola, cu posibilitatea de a castiga unul dintre cele 4 (patru) premii.
 • Indiferent daca biletul este sau nu castigator, consumatorul beneficiaza de reducere garantata de 10% la urmatorul produs achizitionat de la compania Top Shop Studiomoderna, in perioada 30.07.2020-31.08.2020.

 

2.  ORGANIZATORI

Organizatorii Campaniei publicitare "DORMEO 10 ANI IN MOLDOVA" (denumitã ȋn continuare “Campania”) sunt:

 

ICS,,TOP SHOP STUDIOMODERNA'' SRL, COD FISCAL 1010600027395, COD TVA 0506274

Adresa juridica: m. Chisinau str. Bucuresti, 96, ap.13

Adresa fizica:     m. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 202, cladirea Kentford, et. 9

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prin înscrierea la această Campanie în modalitățile prevăzute de Regulament, participanții declară și recunosc că au luat la cunoștință prevederile acestuia. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, ȋn format electronic, prin accesarea secţiuni https://www.dormeo.md/tombola-dormeo-10ani.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor  cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate către public prin publicarea în modalitățile prevăzute în paragraful precedent, anterior intrării acestora în vigoare. În cazul suspendării și/sau întreruperii Campaniei, orice premii acordate anterior aducerii la cunoștință a suspendării și/sau întreruperii vor fi valabile.

Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

3.  TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

3.1.  Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile LEGII Nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior, LEGEA Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, LEGEA Nr. 133 din 08.07.2011privind protecţia datelor cu caracter personal.

3.2.  Perioada de desfăşurare a Campaniei este 30.07.2020-31.08.2020, inclusiv.

3.3.   Campania este organizată şi se desfăşoară în toate magazinele Top Shop, deschise pe teritoriul Republicii Moldova, conform listei din Anexa 1 a prezentului Regulament (denumite în continuare «Magazinele Participante»), fiind valabila si pentru cumparaturile efectuate prin intermediul call centrul-ui Top Shop si in regim online pe site-urile www.top-shop.md, www.delimano.md, www.dormeo.md, www.walkmaxx.md, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărui client, persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani și care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

 

4.  DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 

4.1.1.  La Campania "DORMEO 10 ANI IN MOLDOVA” poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, rezident în Republica Moldova, posesoare a unei cărți de identitate, buletin valabil sau pașaport, client al COMPANIEI Top Shop Studiomoderna, care achiziţionează minim un bilet de participare prin intermediul inregistrarii cumparaturii in call centru sau in oricare dintre magazinele Top Shop, în perioada de desfăşurare a Campaniei, achiziţionare individualizată ca atare pe bonul fiscal.

4.1.2.    La Campania "DORMEO 10 ANI IN MOLDOVA", secţiunea “tombola cu tragere la sorţi” poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, rezident în Republica Moldova, posesoare a unei cărți de identitate, buletin valabil, sau pașaport, client al companiei Top Shop studiomoderna, care achiziţionează minim un bilet de participare prin intermediul inregistrarii cumparaturii in call centru sau in oricare dintre magazinele Top Shop , în perioada de desfăşurare a Campaniei, achiziţionare individualizată ca atare pe bonul fiscal.

4.2. Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului și angajații companiilor afiliate ICS „Top Shop Studiomoderna”, indiferent dacă se află ĩn timpul serviciului sau nu.

4.3.  Nu pot participa la Campanie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani la data înscrierii în Campanie sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil/rezidenţã în Republica Moldova.

4.4.   Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/completa prezentul regulament, modificările/completările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul dormeo.md

4.5 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie, stipulate în prezentul Regulament, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât și persoanele care au participat, în mod incorect la Campanie.

4.6. Organizatorii își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a nu acorda premii participanților care încalcă prevederile Regulamentului.

4.7 Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea participantului în cauză din Campanie, Organizatorii informând Participantul prin transmiterea unui e-mail la adresa furnizată de acesta, e-mail cu  privire la eliminarea sa din Campanie. Banii pentru bilet nu returneaza.

 

5.  PREMIILE CAMPANIEI

 (1) Premiile acordate în cadrul Campaniei "DORMEO 10 ANI IN MOLDOVA" vor fi următoarele:

(A)     Pe perioada de desfãşurare a Campaniei, în cadrul promoției, fiecare bilet achizitionat la un pret de 29 lei, garanteaza obtinerea unei reduceri aditionale de 10% la oricare produs comercializat de catre ICS Top Shop Studiomoderna SRL, la alegerea cumparatorului. Un bilet de participare implica reducere de 10% pentru un singur produs ICS Top Shop Studiomoderna. Reducerea de 10% este valabila pentru un singur produs, achizitionat de catre client in perioada 30.07.2020-31.08.2020. Reducerea de 10% se acumuleaza cu alte oferte existente si valabile la momentul cumparaturii.

Niciunul dintre Premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

Toate cupoanele de reduceri oferite drept premiu, indiferent de valoarea acestora, nu pot fi înlocuite cu contravaloarea în bani a acestora ori cu un alt bun sau serviciu.

(B)     Pentru tombola cu tragere la sorţi, se vor acorda următoarele premii:

 

 MARELE PREMIU:

 • Produse in valoare nominala de 10 000 (zece mii) lei, la alegerea castigatorului, conform portofoliului existent si disponibilitatii produselor ICS Top Shop Studiomoderna.
 • 1 (unu) TOPPER DORMEO, la alegerea castigatorului, in valoare de pana la 3.899 (trei mii opt sute nouazei si noua) lei, conform portofoliului existent si disponibilitatii produselor ICS Top Shop Studiomoderna
 • 1 (unu) SET DIN PLAPUMA SI PERNA DORMEO, la alegerea castigatorului, in valoare de pana la 2.399 (doua mii trei sute nouazei si noua) lei, conform portofoliului existent si disponibilitatii produselor ICS Top Shop Studiomoderna
 • 1 (unu) SET DIN 2 (DOUA) PERNE DORMEO, la alegerea castigatorului, in valoare de pana la 999 (noua sute nouazei si noua) lei, conform portofoliului existent si disponibilitatii produselor ICS Top Shop Studiomoderna

 

PREMIILE MARI se vor acorda, prin tragere la sorți, conform mecanismului descris la art. 9 de mai jos. Participanții desemnați câștigători și premiile acordate acestora se vor publica pe  https://www.dormeo.md/tombola-dormeo-10ani şi la oficiul central cu sediul în orașul Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint 202, cladirea Kentford, et. 9.

 

Niciunul dintre Premiile Campaniei nu pot fi înlocuite cu contravaloarea în bani a acestora ori cu un alt bun sau serviciu, și Participanții nu pot schimba caracteristicile premiilor câștigate. Daca castigatorul alege produse in valoare ce depaseste cea specificata in castig, acesta este obligat sa achite diferenta.

 

În perioada de desfăşurare a campaniei promoționale "DORMEO 10 ANI IN MOLDOVA" se vor putea acorda în total un număr de 4 PREMII, a căror valoare totală este de pana la 17 297 lei (saptesprezece mii doua sute nouazeci si sapte lei) (TVA inclus).

 

6.  TAXE ŞI IMPOZITE

 (1)  Orice obligaţie de natură fiscală  în  legătură cu  premiul cậştigat  este în sarcina exclusivă a cậştigătorului, cu excepţia impozitului/contribuţiilor ce trebuie reţinute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

 

7.1.  Condiţii privind ȋnscrierea valabilă ȋn Campanie pentru tombola cu tragere la sorţi

7.1.1.    Pentru ȋnscrierea valabilã ȋn vederea participãrii la Campanie - tombolă cu tragere la sorţi - este necesarã ȋndeplinirea cumulativã a următoarelor condiţii:

(1)   Participantul trebuie sã aibă drept de participare potrivit prevederilor Secţiunii 4 de mai sus;

(2)    Participantul trebuie sã se ȋnscrie la prezenta Campanie achiziţionând cel putin 1 (unul) bilet de participare in valoare de 29 lei, cu bon fiscal, în perioada de desfăşurare a Campaniei.

(3)   Înscrierea la Campanie se va face exclusiv ȋn perioada acesteia menţionată la Art. 7.2.1 de mai jos;

(4)    Participantul urmează etapele necesare înscrierii în Campanie, așa cum acestea sunt detaliate în art. 7.2 din Regulament.

 

 7.2. Modalitate de ȋnscriere la Campanie

7.2.1.   Participanţii se pot ȋnscrie la Campanie ȋncepând cu data de 30 Iulie 2020 şi pânã la data de 31 August 2020, inclusiv, ora 23:59.

7.2.2.   Participanţii vor fi inscrisi automat in Campanie după achitarea biletului de participare intr-un Magazin Participant, la efectuare achitarii online pe site-urile www.top-shop.md, www.delimano.md, www.dormeo.md, www.walkmaxx.md, www.rovus.md sau la inregistrarea comenzii de bilet in call centru si achitarea catre curier, reprezentant al ICS Top Shop Studiomoderna .

 7.2.3.  Nu vor fi luate ȋn considerare biletele de ȋnscriere ȋn următoarele condiţii:

(1)  Dacă acestea sunt achizitionate/achitate ȋn afara perioadei Campaniei;

(2)  Dacă Participanții au oferit  date eronate reprezentantilor ICS Top Shop Studiomoderna, in ceea ce priveste numele/prenumele si informatia de contact – numarul de telefon in particular;

7.2.4 Anunţarea câştigătorilor:

 • Tombola va avea loc, prin metoda extragerii, în luna Septembrie, data de 17, în emisiunea Pop Corn Show din cadrul programului TV, Jurnal TV, începând cu ora 09:00. Lista cu toate biletele achitate va fi descărcată în ziua extragerii. Câștigătorii vor fi extrași aleatoriu de o persoană aleasă de către Organizator.
 • În timpul emisiunii, în direct, vor suna trei ascultători, care vor dicta câte un numar. Numarul total de bilete din listă, minus suma celor trei numere dictate de ascultători, va fi numarul câștigătorului din listă.Persoanele alese vor fi telefonate în direct pentru a li se comunica câștigul. În caz ca persoana aleasă nu răspunde, rămâne la discreția organizatorului daca sa mai sune odată sau să extraga alt număr.
 • Participând la tombolă, câștigătorul își rezervă dreptul de a permite organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale în mass-media.
 • Câștigătorii vor fi apelați imediat după extragerea cuponului. Datele câștigătorilor vor fi afișate pe site-ul  https://www.dormeo.md/tombola-dormeo-10ani
 • Pentru a ridica premiul, Câștigătorul trebuie să se adreseze la oficiul central cu sediul în orașul Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint 202, cladirea Kentford, et. 9.

Pentru a ridica premiul, participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate.

În conformitate cu Codul Fiscal RM, cumpărătorul castigator desemnat în rezultatul tombolei, achită toate impozitele referitoare la produsul câștigat.

 • Organizatorul nu este responsabil pentru erori de completare a datelor personale a cumpărătorului.

7.3 Acordarea premiilor:

 • Va fi considerată câştigătoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform condiţiilor din Regulament;
 • Premiile vor fi livrate câştigătorilor (la o dată şi oră stabilite de comun acord cu Reprezentanţii Organizatorilor) în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării.

 

8.  Condiții de validare a câștigătorilor

 8.1.1   Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • A îndeplinit în mod corespunzător condițiile de participare la Promoție;
 • Deține cuponul;
 • Nu a fost constatată careva fraudă;
 • La eliberarea premiului, câştigătorul prezintă cuponul, acte de identitate şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;
 • Achită impozitul referitor la cadou în conformitate cu Codul Fiscal RM;
 • Semnează un act de primire a cadoului;
 • Participanţii desemnaţi câştigători vor fi rugaţi sã furnizeze datele personale pentru validare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul apelului;
 • Dacă Participanţii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare în condiţiile descrise  de Regulament, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, sau dacă se constată existenţa unor neconcordanţe între datele comunicate prin mesajul validat drept câştigător şi cele trimise reprezentantului Organizatorului, aceştia vor fi invalidaţi, iar premiile astfel invalidate vor rămâne la dispoziţia Organizatorilor;
 • Organizatorii nu vor acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători, care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului;

 

8.1.2     Motive de invalidare:

Motivul de invalidare a unei înscrieri câştigătoare, poate fi oricare dintre următoarele:

 • Participantul nu a putut fi contactat pe numărul de telefon, care a fost indicat la momentul achizitionarii biletului de participare, pentru a fi informat în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare;
 • Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numărului de telefon mobil, care a fost indicat la momentul achizitionarii biletului de participarecare este declarat în momentul înscrierii, drept urmare nu se poate aproba unicitatea câştigului său în cadrul Campaniei;
 • Participantul nu a transmis, din orice motiv, Reprezentanţilor Organizatorilor informaţiile necesare validării, în termenul limitã de 5 zile lucrătoare de la ultimul apel înregistrat;
 • Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfãşurare a Campaniei;
 • Numărul bonului fiscal din fotografia trimisă pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau conţine ştersături, fãcând bonul ilizibil;
 • Participantul este identificat ca fiind minor;
 • Participantul a mai câştigat un premiu în cadrul Campaniei;
 • Participantul refuză premiul;
 •  Participantul este suspectat de fraudarea Campaniei în orice mod sau de tentativă de fraudă în cadrul Campaniei, în orice mod.

 

9.  Protecția datelor personale

 • Tuturor participanților la Promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Privind protecția datelor cu caracter personal" nr.133 din 08 iulie 2011.
 • Prin transmiterea, conform regulamentului, a informației pentru participarea la Promoție, participanții își exprimă acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de către Organizator și alte persoane implicate de către Organizator, pentru asigurarea organizării Promoției.
 • Anunțarea câștigătorilor poate fi efectuată în formă publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, câștigul, imaginea și vocea vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosite în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Câștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de câștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

 

10. Litigii

 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.
 • Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațile cu referire la rezultatele Promoţiei, acordarea premiului, pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data expirării termenului, prevăzut pentru ridicarea premiului câştigat. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.
 • Orice alte reclamații legate de derularea Promoției, se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 7 (șapte) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală, indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței, trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinătar.
11. Deciziile Organizatorului, cu privire la aspectele organizaţionale a Promoție, sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

12. Premiul neacordat, va rămâne în posesia Organizatorului, care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale

13. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Promoției.

14. Temeiul legal

Prezenta procedură de derulare a Promoției este întocmită și va fi respectată în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova.

15. Prin participarea la Promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul Promoției. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulament, el iși rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți

16. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe, care nu depind de voința Organizatorului.

17. Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de achiziţie a biletului de participare.

 1. Biletele achizitionate de catre clienti nu pot fi returnate si/sau schimbate pe un alt produs.
 2. Prezentul Regulament poate fi accesat oricând pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul https://www.dormeo.md/tombola-dormeo-10ani, fără a fi necesar o publicare în sursele mass-media, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.

 

Anexa 1:

La REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE ”DORMEO 10 ANI IN MOLDOVA” din 30.07.2020

 Lista magazinele Top Shop:

 1. Magazin TOP SHOP - c.c. Shopping MallDova, et. 3

str. Arborilor, 2, MD-2025 Chisinau

Program: Luni - Duminica: 10:00 - 22:00

 1. Magazin TOP SHOP - c.c. Soiuz, et. 2 butic 204

str. Alecu Russo, 1, MD-2068 Chisinau

Program: Luni - Duminica: 09:30 - 20:30

 1. Magazin TOP SHOP – Centru

bul. Stefan cel Mare si Sfant, 64, MD-2001 Chisinau

Program: Luni - Duminica: 08:00 - 20:00

 1. Magazin TOP SHOP – Ciocana

bul. Mircea cel Batrin, 12/2, MD-2012 Chisinau

Program: Luni - Duminica: 09:00 - 21:00

 1. Magazin TOP SHOP – Flacara

str. Ion Creanga, 72, MD-2064 Chisinau

Program: Luni - Duminica: 09:00 - 21:00

 1. Magazin TOP SHOP - c.c. Atrium, et. 3 butic 3019

str. Albisoara, 4, MD-2001 Chisinau

Program: Luni - Duminica: 09:00 - 21:00

 1. Magazin TOP SHOP - c.c. Sun City, et. 3

str. Alexandr Puskin, 32, MD-2012 Chisinau

Program: Luni - Duminica: 09:00 - 21:00

 1. Magazin TOP SHOP - c.c. Family Shopping Center et. 2

str. Mihail Sadoveanu, 20/1, MD-2075 Chisinau

Program: Luni - Duminica: 09:30 - 20:30

 1. Magazin TOP SHOP - Balti, c.c. Plaza, parter

str. Nicolae Iorga, 11, MD-3129 Balti

Program: Luni - Duminica: 09:00 - 21:00

 1. Magazin TOP SHOP – Cahul

str. 31 august 1989, MD-3909 Cahul

Program: Luni - Duminica: 08:00 - 19:00

 1. Magazin TOP SHOP - Soroca, c.c. Fourchette, et 1

str. Stefan cel Mare, 110, MD-3005 Soroca

Program: Luni - Duminica: 08:00 - 19:00

 1. Magazin TOP SHOP – Ungheni

str. Nationala, 15, MD-3606 Ungheni

Program: Luni - Duminica: 08:00 - 19:00

 1. Magazin TOP SHOP - Orhei

str. Piatra Neamt, 2/17, MD-3505 Orhei

Program: Luni - Duminica: 08:00 - 19:00

 1. Magazin TOP SHOP - Causeni

str. Mihai Eminescu, 10, MD-4304 Causeni

Program: Luni - Duminica: 08:00 - 19:00

 1. Magazin TOP SHOP – Edinet

str. Independentei, 106/59, MD-4601 Edinet

Program: Luni - Duminica: 08:00 - 19:00

 1. Magazin TOP SHOP – Comrat

str. Lenin, 192, MD-3805 Comrat

Program: Luni - Duminica: 08:00 - 19:00

 1. Magazin TOP SHOP – Hancesti

str. Chisinau, 9, MD-3401 Hancesti

Program: Luni - Duminica: 08:00 - 19:00